freshuaejobs.com

150 Jobs in Sawan, Ajman, UAE

Site Engineer / Foreman งานถนน สะพาน (ประจำโครงการรถไฟทางคู่ ลพบุรี - ปากน้ำโพ)

Pak Nam Pho, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - Lop Buri - เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง สะพาน ทางยกระดับ และงานอุโมงค์ทางลอด รวมทั้งงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรด่วน จำนวนมาก สำหรับโครงการดัง...
-Source (careerjet.ae)
Advertisements

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

Nakhon Sawan Tok, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ปั้มน้ำมัน สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าประจำตำแหน่ง - ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด) - ค่าโทรศัพท์ - ประกันชีวิตพนักงาน - และสวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง รายล...
-Source (careerjet.ae)

ช่างไฟฟ้า

Phra Non, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - BEST-PAC CONCRETE 3 CO., LTD./บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (3) จำกัด BEST- PAC CONCRETE ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตอัดแรง ได้เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ทำการขยายธุรกิจ โดย...
-Source (careerjet.ae)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Phra Non, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - BEST-PAC CONCRETE 3 CO., LTD./บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (3) จำกัด BEST- PAC CONCRETE ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตอัดแรง ได้เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ทำการขยายธุรกิจ โดย...
-Source (careerjet.ae)

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Klang Daet, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - กลุ่มโรงน้ำแข็งธาราทิพย์ ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจัดจำหน่าย น้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม สวัสดิการ -ประกันสีงคม ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียดของงาน 1.วางแผนและสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน 2.กำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆของแผนกบุคคล 3.จ...
-Source (careerjet.ae)

เจ้าหน้าที่การตลาด สาขานครสวรรค์

Nakhon Sawan Tok, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - บมจ.ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย...
-Source (careerjet.ae)
Advertisements

พนักงานบัญชี/การเงิน

Nakhon Sawan Tok, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ปั้มน้ำมัน สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าประจำตำแหน่ง - ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด) - ค่าโทรศัพท์ - ประกันชีวิตพนักงาน - และสวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี/การเงิน รายละเอ...
-Source (careerjet.ae)

พนักงานธุรการทั่วไป

Nakhon Sawan Tok, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ปั้มน้ำมัน สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าประจำตำแหน่ง - ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด) - ค่าโทรศัพท์ - ประกันชีวิตพนักงาน - และสวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการทั่วไป สถานที่ป...
-Source (careerjet.ae)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)

Nakhon Sawan Tok, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ปั้มน้ำมัน สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าประจำตำแหน่ง - ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด) - ค่าโทรศัพท์ - ประกันชีวิตพนักงาน - และสวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ...
-Source (careerjet.ae)

ผู้ช่วยผู้จัดการเขต

Pak Nam Pho, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ jewelry สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการเขต รายละเอียดของงาน 1.วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย 2.ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสุนนและกระตุ้นยอดขาย 3.ควบคุมสาขาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ...
-Source (careerjet.ae)

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ)

Pak Nam Pho, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - Lop Buri - เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง สะพาน ทางยกระดับ และงานอุโมงค์ทางลอด รวมทั้งงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรด่วน จำนวนมาก สำหรับโครงการดัง...
-Source (careerjet.ae)

Sale Coordinator & Sale

Phra Non, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - BEST-PAC CONCRETE 3 CO., LTD./บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (3) จำกัด BEST- PAC CONCRETE ดำเนินกิจการจำหน่ายวัสดุและเครื่องมือก่อสร้าง ได้เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มงานประมูลก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ทำการขยายธุรกิจ...
-Source (careerjet.ae)

วางแผนผลิตและธุรการผลิต

Phra Non, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - BEST-PAC CONCRETE 3 CO., LTD./บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (3) จำกัด BEST- PAC CONCRETE ดำเนินกิจการจำหน่ายวัสดุและเครื่องมือก่อสร้าง ได้เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มงานประมูลก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ทำการขยายธุรกิจ...
-Source (careerjet.ae)

รับคนงาน โฟกัส คร๊าบผมเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รับคนงาน 300

Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - ประเภทงานประจำ รับคนงานส่งน้ำดื่มพร้อมขับรถยนต์ได้ วันละ300 เข้างาน 08:00-17:00น. รง.อยู่หนองเบนตรงข้ามตลาดนัดเอื้ออารี กดเพื่อดูเบอร์โทร 445 300...
-Source (careerjet.ae)

รับสมัคร ช่างจักรยานไฟฟ้า Dee Kriangkraiบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รับสมัคร ช่างจักรยานไฟฟ้า 12,000

Kriangkrai, Mueang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan - Bangkok Noi, Bangkok - ประเภทงานประจำ เงินเดือน 9,000-12,000 (พิจารณาตามประสบการณ์) ##รายละเอียดงาน## -ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงจักรยาน และชุดติดตั้งจักรยานไฟฟ้า (มีคนสอนงานให้) -งานจัดเตรียมสินค้าก่อนจัดส่ง เช่น ยกของ แพคของ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 11:00 - 19:00 น. -มีสวัสด...
-Source (careerjet.ae)
Page No: 1